Презентација на завршните проекти – INNO SAE 2020

Студентите на УКИМ покажаа дека сакаат и знаат своето теоретско знаење да го преточат во реалност.

Погледнете ги иновациите на тимовите од овогодинешната INNO SAE конференција која се одржа на 15 декември 2020 година:

1. СКАРЛЕТ – студенти од ФЕИТ/ФИНКИ/МФС – Систем за контрола на аерозагадувачи во реално време со летало (00:00);
2. AAP – студенти од ФЕИТ/АФ – ArchApp (11:57);
3. СИМ – студенти од МФ/МФС – Систем за инфузија со вградени мембрани (24:16);
4. SalivaDiag – студенти од СФ/МФ/ФФ – Плунката како неинвазивен дијагностички биофлуид за идентификација на индивидуи со зголемен ризик за метаболички синдром и кардиоваскуларни заболувања (31:30);
5. ЗЕЛЕН КЛУЧ – студенти од ФЗНХ/МФ/ТМФ – Зелен клуч за биолошка контрола на штетници (40:41);
6. HyTo – студенти од ФЕИТ/ФЗНХ – Автоматизиран систем за одгледување патлиџани во вода со помош на вградлив микросистем базиран на Ардуино (49:14).

YouTube video