Студентскa дискусиja на Правен: Слобода на изразување и говор на омраза

Комисијата за студентски дискусии при Факултетското студентско собрание на Правен факултет „Јустинијан Први“ организираше студентска дискусија на тема “Слобода на изразување и говор на омраза“ со проф. д-р Елена Михајлова Стратилати од Правниот факултет која имаше свое излагање проследено со прашања и дискусија со студентите.

YouTube video