“Вистинската историја на бандата Кели” го отвора Скопскиот Филмски Фестивал

Денес, во 19:00 часот во Кинотека на Македонија, започнува дваесет и третото издание на Скопскиот Филмски…

СКЕЕОР продолжува со промоција на енергетската ефикасност и одржливиот развој

Студентската конференција Енергетска Ефикасност и Одржлив Развој – СКЕЕОР е организирана од Здружението за истражување и…

СКГКП – Студентска конференција за глобални климатски промени

Овој октомври, Универзитетското студентско собрание на УКИМ ќе организира неколку научно-остражувачки конференции наменети за студентите од…

СКУН – Студентска конференција на младите уметници и научници

Овој октомври, Универзитетското студентско собрание на УКИМ ќе организира неколку научно-остражувачки конференции наменети за студентите од…

НИСКЕП – Научно истражувачка студентска конференција на Економски и Правен факултет

Овој октомври, Универзитетското студентско собрание на УКИМ ќе организира неколку научно-остражувачки конференции наменети за студентите од…

МЕЕТ – Научна студентска конференција на собранијата од Филозофски и Педагошки факултет

Овој октомври, Универзитетското студентско собрание на УКИМ ќе организира неколку научно-остражувачки конференции наменети за студентите од…

Што е Студентска научна конференција за нутриција и како да аплицирам?

Овој октомври, Универзитетското студентско собрание на УКИМ ќе организира неколку научно-остражувачки конференции наменети за студентите од…

Летувајте и истражете ја Македонија -Кампања на „Природник“

Природник е истражувачко здружение на студенти географи кое има за цел да ја издигне географијата како…