Интервју со Кате и Ната

Во новата епзиода на Јустинијан збори, Џоле, Донев и Тромбе за гости ги имаат Катерина Иванова…

Револуцијата во Хаити и интервју со Мишо Докмановиќ

Во третата епзиода на Јустинијан збори, Џоле, Донев и Тромбе одлучуваат да ги променат малце работите…

Корона, авторитаризам и Авангарда

Во втората епзиода на Јустинијан збори, Џоле, Донев и Тромбе зборуваат за тоа како авторитарните режими…

Вонреден подкаст: Референдум на Јустинијан први

Во оваа вонредна епизода на Јустинијан збори, Џоле, Донев и Тромбе зборуваат за новонастанатата ситуација на…

Јустинијан Збори, избори во САД, интервју со Борјан Ефтимов

Во првата епзиода на „Јустинијан збори“, Џоле, Донев и Тромбе зборуваат за нивните цели и идеи…